2351076200 Τερζοπούλου 98, Κατερίνη elenigol19@gmail.com